I et moderne arbejdsmarked er der større forventninger fra jobansøgerne end nogensinde før. Udviklingen i teknologisk hjælp, fagforeninger og synet på arbejdsforhold og arbejdsmiljø gør, at du ikke blot kan lave arbejdspladsen og virksomheden god nok for den laveste fællesnævner – ansøgere skal faktisk have lyst til at arbejde ved dig. Ellers kan de nemt finde et andet sted, der indfrier deres forventninger. Forventningerne varierer alt efter, hvilken profession eller arbejdsplads, der er tale om. For det meste handler det dog om tre hovedemner, som de fleste ansøgere ønsker: Følelsen af respekt, følelsen af sundhed og følelsen af mening. Hvordan indfrier man disse ønsker?

Eksempler på indfrielsen af jobansøgerens ønsker

Som sagt er svarene afhængige af arbejdspladsen, men her er nogle eksempler på, hvad du kan gøre, hvis du er inden for den industrielle sektor, hvor arbejdet oftest foregår i en lagerhal el.lign.:

  • For at gøre arbejdet sundt og ikke-skadeligt for medarbejderen bør der være fokus på lagerhallens fysiskhårde arbejde. Medarbejderen laver mange løft og bevægelser om dagen, der er ergonomisk dårlige og sætter pres på muskler, led og knogler. Hvis du gør arbejdet så let som muligt, vil medarbejderen i højere grad arbejde ved dig – og de kan også arbejde længere for dig. Et svar kan være en vakuumløfter, der kan løfte tunge, besværlige genstande – se mere her.

  • En af de simple ting, som de fleste folk ønsker fra sin arbejdsplads og sine chefer, er følelsen af respekt. Alle vil gerne føle, at dem og deres arbejde bliver respekteret. Du bør derfor have fokus på netop dette. Sørg for at positiver bliver bemærket og prist.

  • Arbejdet bør også fylde medarbejderen med mening. De skal føle, at deres arbejde har indflydelse på arbejdspladsens succes. Derudover bør arbejdet aldrig blive alt for mondænt eller ensformigt, da det hurtigt kan sætte sig i medarbejderens engagement, produktivitet og kvalitet.