Ikke er alt er tilladt, når det kommer til markedsføring af alternative investeringsfonde. Det er som udgangspunkt kun tilladt til professionelle investorer og til investorer, som investerer mere end 100.000 euro. Et af de altoverskyggende detaljer er, at de samtidig erklærer sig bekendt med de risici, der er forbundet ved den gældende investering. Forvaltere der vel og mærke har tilladelse til at håndtere alternative investeringsforeninger kan dog søge om tilladelse til at markedsføre en alternativ investeringsfond til detailinvestorer.

Det er forvalteren, har den givne tilladelse til at markedsføre den pågældende, alternative investeringsfond og ikke selve fonden. Skifter fonden forvalter, skal fonden selv sikre sig, at den nye forvalter opnår tilladelse til at markedsføre fonden til detailinvestorer.

Finanstilsynet forklarer mere om sagen. Her finder du også information om, hvordan man søger om tilladelse til eller anmelder markedsføring af alternative investeringsfonde.

  • Markedsføring af EU/EØS-fonde i Danmark
  • Markedsføring af EU/EØS-fonde i andre EU/EØS-lande
  • Markedsføring af tredjelandsfonde
  • Markedsføring af EU/EØS-fonde af en forvalter fra et tredjeland
  • Markedsføring til detailinvestorer
  • Forvaltning af alternative investeringsfonde fra et andet land inden for den Europæiske Union