Arbejdsmiljøet har stor betydning for bl.a. produktivitet på arbejdet. Hvis man ikke føler sig godt tilpas, vil man nemlig som medarbejder heller ikke kunne yde den bedste indsats. Det betyder, at det er muligt at forbedre resultaterne og produktiviteten på arbejdspladsen ved at forbedre arbejdsmiljøet. Men hvad kan man egentlig gøre for at forbedre det fysiske arbejdsmiljø? Vi har her samlet nogle tips til, hvordan du kan forbedre arbejdsmiljøet.

Nedsæt støj på kontoret

Støj er en af de største problemer i især storrumskontorerne rundt omkring i Danmark. Det kan være skyld i meget ubehag som f.eks. hovedpine og i værste tilfælde føre til stress. Det nedsætter koncentrationen og lægger en stor dæmper på produktiviteten. Det kan derfor forbedre det fysiske arbejdsmiljø markant, når der lægges fokus på støjbekæmpelse på kontoret. Det kan gøres på mange forskellige måder. Man kan f.eks. investere i forskellige lydabsorbenter, så støjen ikke vandrer unødigt rundt på kontoret. Det kan f.eks. være skærmvægge, bordskærme, lyddæmpende vægbeklædning og meget mere. Derudover kan man også investere i en såkaldt telefonboks til kontor – en boks, som er helt lydtæt, som kan bruges som et ekstra lokale, som medarbejderne kan sætte sig ind i, når de har behov for ekstra ro og fred til deres arbejdsopgaver.

Sørg for et godt indeklima

Indeklimaet har også stor betydning for, om medarbejderne har de rette forhold at arbejde under. Den forkerte belysning, dårlig udluftning eller forkerte temperaturer – enten for varmt eller for koldt – kan have en forstyrrende effekt, enten direkte eller indirekte, og det kan nedsætte koncentrationen og dermed automatisk også koncentrationen. Det er derfor altid vigtigt at sørge for, at der er ideel arbejdsbelysning på kontoret, både når solen viser sig og når det er mørkt udenfor. Derudover er det også vigtigt, at der blive luftet ud flere gange om dagen, så der er frisk luft på kontoret. Sidst men ikke mindst bør der også være en behagelig temperatur på kontoret året rundt.

Vælg de rette kontormøbler

Kontormøblerne har også stor betydning for produktiviteten. Det er nemlig ikke nemt at koncentrere sig, når man sidder i en ubehagelig stol – eller er tvunget til at sidde ned hele dagen. Det er derfor vigtigt at alle medarbejdere har adgang til en behagelig, gerne ergonomisk, kontorstol og også gerne et hæve-/sænkebord. Medarbejderne skal gerne have mulighed for at variere deres arbejdsstilling, så de ikke ødelægger kroppen på arbejdet – ja, det kan ske på et kontor!