Kildesortering på arbejdspladsen er en vigtig praksis, der indebærer at adskille forskellige typer affald, så det kan genanvendes eller bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. I Danmark er kildesortering på arbejdspladsen blevet et lovkrav for virksomheder fra juli 2023, hvor virksomheder skal sortere i 10 fraktioner, herunder papir, plastik, metal, glas, organisk affald, farligt affald og tekstiler. Kildesortering er en vigtig del af en ansvarlig miljøpraksis, og ved at sortere affald korrekt kan din virksomhed reducere sin miljøpåvirkning og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

 

BOTIUM tilbyder løsninger, der hjælper din virksomhed med at imødekomme de seneste krav til kildesortering. De er opmærksomme på de nye lovkrav, der trådte i kraft i 2023, og er klar til at assistere virksomheder med at implementere effektive sorteringsløsninger, der matcher dem, man kender fra private husholdninger. De er altså den bedste samarbejdspartner til at sikre, at du overholder gældende lovgivning.

Hvorfor er kildesortering vigtigt?

 

Kildesortering er vigtigt, fordi det reducerer mængden af affald, der sendes til forbrænding eller deponering, hvilket sparer ressourcer og mindsker miljøpåvirkningen. Ved at genanvende materialer som papir, plast, metal og glas kan virksomhederne være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

 

Sådan er din kildesortering mest effektiv

 

For at kildesortering på arbejdspladsen skal være effektiv, er det vigtigt at have klare retningslinjer og faciliteter på plads. Virksomheder bør etablere tydelige affaldsstationer med separate beholdere til de forskellige affaldstyper og sørge for, at medarbejderne er informerede om, hvordan de skal sortere korrekt.

 

God samarbejde med leverandør

 

Det kræver også, at virksomhederne har et godt samarbejde med deres affaldsleverandører, da de skal sikre, at det sorterende affald bliver korrekt behandlet og sendt til genanvendelse eller korrekt bortskaffelse. Affaldsleverandørerne kan også hjælpe virksomhederne med at optimere deres kildesortering og identificere områder, hvor der kan gøres forbedringer.

 

I sidste ende handler kildesortering på arbejdspladsen om at tage ansvar for vores miljø og ressourcer. Ved at sortere affaldet korrekt kan virksomhederne bidrage til at skabe en mere bæredygtig fremtid for os alle.